۰۲۱ - ۵ ۵ ۴ ۳ ۵ ۵ ۴ ۶ ارسال کالا به سراسر کشور
ثبت نام / ورود
سبد خرید
تحلیلی / کروماتوگرافی

:

Test Kit Titrantfor water determination
۳,۷۲۹,۶۰۰ تومان
Citicoline sodium salt hydrate
۵,۷۶۰,۰۰۰ تومان
Flash Point Standard - Pensky Martens
۸,۴۴۸,۰۰۰ تومان
Copper Standard for ICP-MS
۴,۷۰۴,۰۰۰ تومان
Gold Standard for ICP-MS
۴,۷۰۴,۰۰۰ تومان
Pyrimethanil
۶,۶۲۴,۰۰۰ تومان
Cefradine for peak identification
۶,۷۲۰,۰۰۰ تومان
Risedronate sodium 2.5-hydrate
۶,۷۲۰,۰۰۰ تومان
Piperacillin
۷,۱۰۴,۰۰۰ تومان
Levalbuterol hydrochloride
۱۶,۲۲۴,۰۰۰ تومان
Naproxen Related Compound G
۵۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
Xylazine hydrochloride
۱۶,۲۲۴,۰۰۰ تومان
(−)-Isopulegol
۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان
توسعه و ساخت فرآیند بیو دارو

:

D-(+)-Glucose
۱۴,۴۴۸,۰۰۰ تومان
Aluminium oxide 60
۴,۵۴۵,۶۰۰ تومان
MiniChrom Column Fractogel COO (M), 1 ml
۶,۲۴۰,۰۰۰ تومان
MiniChrom Fractogel SO3 (S) 5ml
۱۱,۳۲۸,۰۰۰ تومان
RoboColumn ESHMUNO CPS, 0.6ml
۱۳,۱۵۲,۰۰۰ تومان
Caprylic acid (Octanoic acid)
۱۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان
Viresolve Accessory Kit
۱۹,۰۵۶,۰۰۰ تومان
Triethyl citrate
۶,۶۷۲,۰۰۰ تومان
Benzyl alcohol
۴,۸۹۶,۰۰۰ تومان
Thimerosal
۲۴,۶۷۲,۰۰۰ تومان
Dichloromethane
۲,۱۲۶,۴۰۰ تومان
Iron
۴,۲۶۲,۴۰۰ تومان
طعم ها و عطرها

:

Cedarwood oil, Texas
۱۲,۷۶۸,۰۰۰ تومان
L-Carveol, mixture of cis and trans
۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان
γ-Hexalactone
۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان
Propyl acetate
۸,۸۳۲,۰۰۰ تومان
Salicylic acid
۷,۸۲۴,۰۰۰ تومان
Citral
۳,۳۹۸,۴۰۰ تومان
Cuminaldehyde
۵,۶۱۶,۰۰۰ تومان
3-Decanone
۶,۵۲۸,۰۰۰ تومان
Dihydrocoumarin
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
α,α-Dimethylphenethyl butyrate
۳۸,۲۰۸,۰۰۰ تومان
3-Methylpentanoic acid
۶,۳۸۴,۰۰۰ تومان
Pyrrole
۲,۵۵۸,۴۰۰ تومان
α-Phellandrene
۵,۲۸۰,۰۰۰ تومان
Isopropyl 2-methylbutyrate
۵,۴۲۴,۰۰۰ تومان
Anisyl phenylacetate
۸,۱۶۰,۰۰۰ تومان
Propyl levulinate
۴۰,۴۱۶,۰۰۰ تومان
آزمایشگاه

:

Protein Prep Syringe filter for ÄKTA®
۱۷,۶۱۶,۰۰۰ تومان
Dropping bottle with graduated dropper
۱,۷۷۶,۰۰۰ تومان
Nunclon® cell culture dishes
۹,۲۶۴,۰۰۰ تومان
Aldrich® Dean-Stark trap
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ART® Non-Filtered Tip
۱۹,۱۵۲,۰۰۰ تومان
TC-9639 Thermal Cycler
۲۵۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
Norell® Select Series™ 3 mm NMR tubes
۳,۸۴۴,۸۰۰ تومان
DURAN® graduated amber laboratory bottle
۱۲,۶۲۴,۰۰۰ تومان
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP
۲,۹۲۸,۰۰۰ تومان
Rare earth extra power stir bars
۷۳۹,۲۰۰ تومان
علم مواد

:

Zinc oxide nanoparticle ink
۹,۴۵۶,۰۰۰ تومان
Cuprous thiocyanate
۹,۴۵۶,۰۰۰ تومان
Iron oxide (II,III), nanoparticles
۲۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
AlCuFe quasicrystal
۵,۹۰۴,۰۰۰ تومان
۱,۴۰۶,۴۰۰ تومان
Mowiol® 56-98
۱,۶۶۰,۸۰۰ تومان
Barium calcium tungsten oxide
۱,۶۳۲,۰۰۰ تومان
Quinacridonequinone
۲۴,۶۷۲,۰۰۰ تومان
Poly(dimethylsiloxane), hydroxy terminated
۲,۸۸۹,۶۰۰ تومان
Poly(methylphenylsiloxane)
۷,۵۳۶,۰۰۰ تومان
Tetrabromophthalic anhydride
۱,۹۲۴,۸۰۰ تومان
6arm-PEG17K
۱۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
8arm-PEG40K-NH2
۱۴,۹۲۸,۰۰۰ تومان
Y-PEG40K-NH2
۲۸,۷۰۴,۰۰۰ تومان
ملزومات تحقیق

:

Poly(ethylene glycol)
۱۵,۹۸۴,۰۰۰ تومان
Ammonium sulfate
۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
Ammonium zirconium(IV) carbonate solution
۱,۷۳۷,۶۰۰ تومان
Calcium chloride hexahydrate
۱,۲۲۴,۰۰۰ تومان
Cobalt(II) carbonate hydrate
۳۲,۳۰۴,۰۰۰ تومان
Lead(II) nitrate
۳,۹۶۹,۶۰۰ تومان
Potassium pyrophosphate
۶,۸۱۶,۰۰۰ تومان
Sodium sulfate
۳۴,۷۰۴,۰۰۰ تومان
Yttrium(III) chloride hexahydrate
۱۰,۶۰۸,۰۰۰ تومان
Sodium citrate tribasic dihydrate
۱,۶۰۳,۲۰۰ تومان
Collagenase from Clostridium histolyticum
۵,۹۰۴,۰۰۰ تومان
Williams’ Medium E
۱,۹۱۰,۴۰۰ تومان
Yeast Transformation Kit
۲۷,۷۹۲,۰۰۰ تومان
BioStab Antibody Stabilizer
۷,۶۳۲,۰۰۰ تومان
Fast Green FCF
۶,۸۶۴,۰۰۰ تومان
Nicotinic acid
۱,۷۵۶,۸۰۰ تومان
زیست شناسی سلولی

:

Dihydrokaempferol
۱۷,۰۴۰,۰۰۰ تومان
3,3′-Diethylthiacyanine iodide
۱۰,۵۶۰,۰۰۰ تومان
Rhodanile Blue
۶,۸۶۴,۰۰۰ تومان
Cyclooxygenase 2 human
۲۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان
ML323
۱۸,۲۴۰,۰۰۰ تومان
Eptifibatide acetate
۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان
Rebamipide hydrate
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
SK33
۱۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
Anti-TGN38 antibody produced in rabbit
۲۲,۴۱۶,۰۰۰ تومان
β-Endorphin rat
۳۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان
Prolactin Receptor from rat
۱۵,۵۰۴,۰۰۰ تومان
UNEWi027-A
۴۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان
مواد شیمیایی و بیوشیمیایی

:

MES sodium salt
۱۰,۳۲۰,۰۰۰ تومان
Streptomycin sulfate salt
۶,۷۲۰,۰۰۰ تومان
Chlortetracycline hydrochloride
۱۶,۸۴۸,۰۰۰ تومان
Sarcosine
۲۰,۸۸۰,۰۰۰ تومان
Chitinase from Trichoderma viride
۱۷,۰۸۸,۰۰۰ تومان
Collagenase from Clostridium histolyticum
۷,۴۸۸,۰۰۰ تومان
Gly-Arg-p-nitroanilide dihydrochloride
۶,۸۱۶,۰۰۰ تومان
StabilZyme® HRP Conjugate Stabilizer
۱۷,۴۲۴,۰۰۰ تومان
Atto 655-Streptavidin
۱۴,۶۸۸,۰۰۰ تومان
γ-Linolenyl alcohol
۶,۰۹۶,۰۰۰ تومان
Atto 633 alkyne
۱۷,۶۱۶,۰۰۰ تومان
سنتز شیمیایی

:

4-Methyldibenzothiophene
۱۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
2,5-Dimethylhexane
۳,۱۳۴,۴۰۰ تومان
۲,۰۷۸,۴۰۰ تومان
Pentylzinc bromide solution
۷,۰۰۸,۰۰۰ تومان
4-Piperidinecarboxamide
۴,۹۹۲,۰۰۰ تومان
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
۱,۳۰۵,۶۰۰ تومان
3-Quinolineboronic acid
۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان
2-Ketobutyric acid
۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان
3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
۴,۲۰۴,۸۰۰ تومان
Benzyl 4-hydroxybenzoate
۳,۰۷۶,۸۰۰ تومان
1-Methyl-2-tetralone
۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان
2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile
۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان
Tyramine
۶,۸۶۴,۰۰۰ تومان
زیست شناسی مولکولی

:

MISSION® microRNA Mimic
۱۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
MISSION® microRNA Mimic
۱۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone™
۱۵,۲۱۶,۰۰۰ تومان
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone™
۱۵,۲۱۶,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۶,۶۷۲,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۶,۸۶۴,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۶,۸۶۴,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۶,۸۶۴,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۶,۸۶۴,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۶,۸۶۴,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۱۵۲,۰۰۰ تومان
MISSION® esiRNA
۷,۱۵۲,۰۰۰ تومان
MISSION® Lenti microRNA Inhibitor, Human
۲۵,۲۳۷,۴۴۰ تومان
MISSION® Lenti microRNA Inhibitor, Mouse
۲۵,۲۳۷,۴۴۰ تومان
MISSION® Synthetic microRNA Inhibitor, Human
۱۰,۱۲۸,۰۰۰ تومان
فرهنگ سلول

:

MAPTRIX-L-RNIAEIIKDI
۲۲,۲۷۲,۰۰۰ تومان
MAPTRIX-M-VAEIDGIEL
۸,۰۶۴,۰۰۰ تومان
StableCell™ Trypsin Solution
۷۱۰,۴۰۰ تومان
FGF-8 human
۱۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان
Activin A human
۲۷,۲۱۶,۰۰۰ تومان
pro Insulin-like Growth Factor-II human
۸,۴۹۶,۰۰۰ تومان
IFN-alpha 1 human
۱۲,۵۷۶,۰۰۰ تومان
IFN-omega human
۱۲,۶۷۲,۰۰۰ تومان
Interferon β from mouse
۲۷,۵۵۲,۰۰۰ تومان
MIP-3beta from mouse
۱۲,۲۸۸,۰۰۰ تومان
Platelet-Derived Growth Factor-AA human
۲۵,۷۷۶,۰۰۰ تومان
WISP-3 human
۱۲,۳۳۶,۰۰۰ تومان
Transferrin human
۲۱,۷۴۴,۰۰۰ تومان
IL-17D human
۱۲,۳۳۶,۰۰۰ تومان
میکروب شناسی

:

m-Green Yeast and Mold Broth
۴,۸۴۸,۰۰۰ تومان
LST-MUG Broth
۱۷,۹۰۴,۰۰۰ تومان
MacConkey Broth
۵,۱۸۴,۰۰۰ تومان
Modified tryptone soy broth
۳,۷۲۹,۶۰۰ تومان
BSM Agar
۳,۹۶۴,۸۰۰ تومان
Rice Extract Agar
۱۰,۸۴۸,۰۰۰ تومان
S-Gal®/LB Agar Blend
۳,۹۳۱,۲۰۰ تومان
EC RUG™ ChromoSelect Broth
۶,۱۹۲,۰۰۰ تومان
Campylobacter supplement III (Skirrow)
۶,۷۲۰,۰۰۰ تومان
Perfringens S.F.P. Selective Supplement
۳,۸۵۹,۲۰۰ تومان
Swab in vial with phosphate buffer
۵,۰۸۸,۰۰۰ تومان
Peptone (vegetable), No. 1
۴,۴۰۱,۶۰۰ تومان
Tryptose (vegetable)
۳,۹۱۲,۰۰۰ تومان
Aminopeptidase Test
۱,۹۴۴,۰۰۰ تومان
Dulcitol Disks
۳,۳۷۹,۲۰۰ تومان
Xylose Disks
۴,۱۳۲,۸۰۰ تومان
حلالها

:

1-Butanol
۲,۸۲۲,۴۰۰ تومان
2-Methoxyethanol
۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان
Acetone
۲,۱۷۹,۲۰۰ تومان
Chloroform
۲,۷۷۴,۴۰۰ تومان
Methanol
۱,۳۹۶,۸۰۰ تومان
N-(Trimethylsilyl)imidazole
۶,۲۴۰,۰۰۰ تومان
1-Chlorobutane
۲,۹۱۳,۶۰۰ تومان
Dibromomethane-d2
۱۰,۴۱۶,۰۰۰ تومان
1,2-Dichloroethane-d4
۷,۰۰۸,۰۰۰ تومان
Deuterium oxide
۵۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان
Nitromethane-d3
۱۱,۳۷۶,۰۰۰ تومان
Methanol
۱,۵۲۶,۴۰۰ تومان
Methanol
۶,۸۱۶,۰۰۰ تومان
Acetonitrile
۷,۹۶۸,۰۰۰ تومان
Paraffin oil
۳,۲۲۰,۸۰۰ تومان
ایزوتوپ های پایدار

:

Chloroform solution
۷,۸۲۴,۰۰۰ تومان
Gadolinium(III) chloride solution
۴,۳۴۴,۰۰۰ تومان
Spermidine-(butyl-d8) trihydrochloride
۴۶,۲۲۴,۰۰۰ تومان
Estrone-2,3,4-13C3 solution
۱۱,۵۶۸,۰۰۰ تومان
(±)-Epicatechin-2,3,4-13C3 gallate
۴۰,۹۴۴,۰۰۰ تومان
Toxoflavin-3,4a,5,8a-13C4
۶۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
Palmitic acid-d31
۴,۱۰۸,۸۰۰ تومان
L-Methionine-15N
۵۴,۷۲۰,۰۰۰ تومان
L-Tyrosine-(phenyl-d4)
۴۲,۴۳۲,۰۰۰ تومان
Ethyl acetoacetate-3-13C
۱۶,۵۶۰,۰۰۰ تومان
L-Lysine-13C6 hydrochloride
۷۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
Fmoc-Gly-OH-13C2,15N
۸۳,۰۴۰,۰۰۰ تومان
TLAM-Iδ1LVproR-U-13C Methyl Labeling Kit
۴۴,۸۳۲,۰۰۰ تومان
Uridine-15N2 5′-monophosphate disodium salt
۱۵,۷۴۴,۰۰۰ تومان
Sodium deuteroxide solution
۲,۷۳۱,۲۰۰ تومان